Μέγεθος

0-3 μηνών, 12-15μηνών, 15-18ΜΗΝΩΝ, 3-6ΜΗΝΩΝ, 6-9μηνών, 9-12μηνών